Политика за поверителност и позволение

Последна актуализация: [wpautoterms last_updated_date]

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта [wpautoterms site_url] („Услугата“), управляван от [wpautoterms company_name] („ние“, „ние“ или „нашата “).

Вашият достъп до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъп или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, тогава няма да имате достъп до Услугата.

Сметки

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставяте информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Ако не го направите, това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под вашата парола, независимо дали вашата парола е с нашата услуга или услуга на трета страна.

Съгласявате се да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неразрешено използване на вашия акаунт.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителната собственост на [wpautoterms company_name] и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от [wpautoterms company_name].

[wpautoterms company_name] няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че [wpautoterms company_name] не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните конфликтни разпоредби.
Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.
Промени
Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.
Продължавайки да имате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.
Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас.

Вход | Регистрация