Какви са алтернативите на инвестиране в недвижим имот?

В исторически план недвижимите имоти имат много алтернативи като възвращаемост. На американския пазар например, акциите на малки компании за период от 100 години са отбелязали средногодишна възвращаемост от 12%, тези на големи компании са донесли 10% на година, а държавните облигации – 5,6%. За същия период средната годишна възвращаемост от инвестиции в недвижими имоти е 3,7%. За сравнение, за този период инфлацията е 2,9% на година, което означава, че всички споменати инвестиционни алтернативи са победили инфлационния показател.

Освен по-добрата доходност в исторически план, инвестицията в акции има и други предимства:

  • по-добра ликвидност;
  • възможност за диверсификация, която липсва, ако инвестираме само в един имот;
  • възможност да се инвестира и с по-малки суми;
  • печалбата от тях е освободена от данъци
  • и съвсем не последно по важност – не са необходими допълнителни усилия за управление на инвестицията.

Много подходяща алтернатива на инвестицията в недвижим имот е инвестицията в АДСИЦ дружества или Дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират приоритетно в недвижими имоти, като това може да е земеделска земя, офис сгради и друг вид недвижими имоти. На следващата таблица можете нагледано да видите сравнение между предимствата в двете инвестиции и дивидентната доходност на 3 различни типа АДСИЦ, които се предлагат на Българската фондова борса.

Вход | Регистрация