Добра инвестиция ли са недвижимите имоти?

За много хора закупуването на недвижими имоти е единственият вариант, който разглеждат като възможна инвестиция на средствата си, защото са израснали с идеята някой ден да притежават дом. Следващата графика показва нагледно, че българите предпочитат да инвестират в недвижими имоти и процентът на собствениците на жилища в страната ни е близо 84%. По този показател ни изпреварва само Румъния, където процентът е 90%.

Когато на покупката на имот обаче, гледате с инвестиционна цел, трябва да я сравнявате и с други инвестиционни алтернативи. Основните въпроси, които си задават повечето малки инвеститори преди да вземат решение да инвестират в недвижими имоти са кога е най-подходящият момент спрямо състоянието на пазара, какви са рисковете при този вид инвестиция и какви са предимствата и недостатъците спрямо инвестицията в други активи, като акции например. Традиционно цените на жилищата показват сериозна корелация с БВП, т.е. основният фактор за повишаване на цените им е повишаването на БВП и растежът на доходите на населението.

Долната графика показва какви са средните цени на жилищата в България и как са се движили те през последните 10 години. През 2008 г. се формира връх от 1360 лв. и следва поевтиняване до 2014 г., откогато отново започва покачване на цените. Средното нарастване на цените на жилищата на квадратен метър за периода е около 2,5% на година.Въпреки че от 2014 г. насам цените на недвижимите имоти вървят единствено нагоре, статистиката сочи, че в момента жилищата в София са близо 2 пъти по-достъпни в сравнение с пика на имотния пазар през 2008 г.

При средна работна заплата в София от 840 евро и средна цена на кв. метър от 1090 евро, в момента столицата изглежда много по-достъпна в сравнение с останалите страни от ЕС. Трябва да отбележим, че от 2014 г. до момента ръста на доходите е много по-висок от ръста на недвижимите имоти, което в комбинация с факта, че инвестицията в недвижим имот е предпочитана за българите, води до засилено търсене.

Данните в световен мащаб показват, че ръстът в цените на наемите значително превишава ръста на инфлацията. Това води до доста добра доходност от инвестицията в недвижими имоти, която всеки инвеститор постига в последните 30 години. 

 

 

Вход | Регистрация