Блог

Добра инвестиция ли са недвижимите имоти?

За много хора закупуването на недвижими имоти е единственият вариант, който разглеждат като възможна инвестиция на средствата си, защото са израснали с идеята някой ден да притежават дом. Следващата графика показва нагледно, че българите предпочитат да инвестират в недвижими имоти и процентът на собствениците на жилища в страната ни е близо 84%. По този показател ни изпреварва само Румъния, където процентът е 90%.

Особености при покупка на имот с цел инвестиция

Когато закупувате недвижим имот, вие се ръководите от три възможни мотива. Първият е да закупувате имот, в който вие и семейството ви ще живеете или ще отпочивате (на морето или в планината). Вторият вид покупка е покупката на имот с цел осъществяване на някаква бизнес дейност. Третият вид е покупка на имот с цел инвестиция при наличие на свободни средства или частично с банков заем.

Какви са алтернативите на инвестиране в недвижим имот?

В исторически план недвижимите имоти имат много алтернативи като възвращаемост. На американския пазар например, акциите на малки компании за период от 100 години са отбелязали средногодишна възвращаемост от 12%, тези на големи компании са донесли 10% на година, а държавните облигации – 5,6%. За същия период средната годишна възвращаемост от инвестиции в недвижими имоти е 3,7%. За сравнение, за този период инфлацията е 2,9% на година, което означава, че всички споменати инвестиционни алтернативи са победили инфлационния показател.

Пряко закупуване на имот или земя за получаване на наем (рента)

Това е най-популярният начин за инвестиции в недвижими имоти и земеделска земя. В това ръководство няма да се спирам на самото закупуване и управление, но ще кажа, че това е дълъг процес и е добре да сме подготвени и да имаме точните специалисти на наша страна. Когато закупуваме жилище, в което ще живеем, ние се водим главно от емоционални подбуди и не разчитаме особено на разума. Това е нормално. Все пак в него ще прекарваме по-голяма част от времето си и ще го ползваме дълги години. Няма да ни е приятно, ако сме се лишили от нещо, заради няколко хиляди евро отгоре, нали?

Вход | Регистрация